Europejski Fundusz Społeczny
piątek, 24 lipca 2009 12:09

Europejski Fundusz Społeczny.

W maju 2007r. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Gosprzydowej rozpoczeła realizację działań w ramach projektu, wdrażonego przez gminę Czchów "Moja ojczyzna tam, gdzie moja szkoła" finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny.
Hasło naszej szkoły brzmi "Z moją szkołą w lepsza przyszłość", gdyż pragniemy zapewnić naszym uczniom dobry start w dalsze życie a rezultatem działań projektu ma być zmniejszenie dysproporcji w poziomie wykształcenia między wsią a miastem.
Realizacja zadań odbywa się w 3 obszarach:
I. Rozwój uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
II. Rozwój dodatkowych umiejętności i sprawności uczniów.
III. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
Cele, które chcemy osiągnąć to:
-zwiększenie poziomu umiejętności uczniów w zakresie wykorzystania technik komputerowych,
-rozszerzenie wiadomości na temat tradycji regionu,
-rozwinięcie zdolności plastycznych i językowych,
-wykształcenie właściwych postaw społeczno-moralnych,
-podniesienie sprawności fizycznej,
-skorygowanie wad postawy i wymowy,
-uściślenie relacji między szkołą a domem rodzinnym dziecka.
Cele te są realizowane poprzez wycieczki, koła zainteresowań, zajęcia logopedyczne, zajęcia warsztatowe.
Działania związane z realizacją projektu będą trwać do lutego 2008r., a w ich realizację zaangażowani są wszyscy nauczyciele szkoły.

Poprawiony: niedziela, 26 lipca 2009 17:16
 
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2009 by Firma. Strona umieszczona na serwerze - Vipserv.org